Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Cuộn trang

Năm anh [Gm] em trên một [Bb] chiếc xe [Gm] tăng Như [Cm] năm bông hoa nở cùng một [Gm] cội Như năm [Bb] ngón tay trên một bàn [Gm] tay Đã xung [D7] trận là năm người như [Gm] một ... à [F] há Vào lính xe [F] tăng anh trước anh sau Cái nết ở [Bb] ăn mỗi người một [Gm] tính Nhưng khi [Bb] hát ta hoà cùng một [D7] nhịp Một người [Bb] đau là tất cả quên [D7] ăn Năm anh [F] em mỗi đứa một [D7] quê Đã lên [Cm] xe ấy là cùng một [Gm] hướng Nổ máy [Bb] lên ta một dạ xung [Gm] phong Trước quân thù là chỉ [D7] biết có tiến [Gm] công ... ah [F] há Năm anh [F] em ta mang năm cái tên Ấy khi lên [Gm] xe không còn tên riêng [F] nữa Trên tháp pháo một ngôi sao màu [D7] lửa Năm quả [Cm] tim chung nhịp đập rộn ràng Mỗt con [F] đường đất đỏ như [Bb] son Một màu [F] rừng xanh bạt ngàn hy [D7] vọng Một ý [Bb] chí bay qua đầu ngọn [D7] sóng Một niềm [Bb] tin quyết [D7] thắng trong trận [Gm] này... à [F]