Năm anh em trên một chiếc xe tăng

≣≣
Năm anh [Gm] em trên một [Bb] chiếc xe [Gm] tăng
Như [Cm] năm bông hoa nở cùng một [Gm] cội
Như năm [Bb] ngón tay trên một bàn [Gm] tay
Đã xung [D7] trận là năm người như [Gm] một ... à [F]
Vào lính xe [F] tăng anh trước anh sau
Cái nết ở [Bb] ăn mỗi người một [Gm] tính
Nhưng khi [Bb] hát ta hoà cùng một [D7] nhịp
Một người [Bb] đau là tất cả quên [D7] ăn
Năm anh [F] em mỗi đứa một [D7] quê
Đã lên [Cm] xe ấy là cùng một [Gm] hướng
Nổ máy [Bb] lên ta một dạ xung [Gm] phong
Trước quân thù là chỉ [D7] biết có tiến [Gm] công ... ah [F]
Năm anh [F] em ta mang năm cái tên
Ấy khi lên [Gm] xe không còn tên riêng [F] nữa
Trên tháp pháo một ngôi sao màu [D7] lửa
Năm quả [Cm] tim chung nhịp đập rộn ràng
Mỗt con [F] đường đất đỏ như [Bb] son
Một màu [F] rừng xanh bạt ngàn hy [D7] vọng
Một ý [Bb] chí bay qua đầu ngọn [D7] sóng
Một niềm [Bb] tin quyết [D7] thắng trong trận [Gm] này... à [F]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)