1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nam Bộ kháng chiến

Cuộn trang

Mùa thu [Dm] rồi ngày hăm ba Ta đi [Dm] theo tiếng kêu sơn hà nguy biến Rền khắp trời lời hoan [C] hô dân quân nam Nhịp chân tiến lên trận [Dm] tiền Thuốc súng [Dm] kém, chân đi [F] không Mà lòng [G] người giàu lòng vì [Dm] nước Nóp với giáo mang ngang [F] vai Nhưng thân [Gm] trai nào kém oai [Dm] hùng Cờ thắm tung bay ngang [F] trời sao vàng xao [A] xuyến Khắp nơi bưng [Bb] biền, một [Am] lòng nguyện với tổ [Dm] tiên Thề [Bb] quyết thắng quân ngoại [Dm] xâm Ta đem [F] thân ta liều cho [Dm] nước Ta đem [F] thân ta đền ơn trước Muôn thu [Gm] sau lưu tiếng anh [Am] hào Người dân [Bb] Việt lắm chí [Dm] cao Thề [Bb] quyết chống quân gian [Dm] tham Ta đem [F] thân ta liều cho [Dm] nước Ta đem [F] thân ta đền ơn trước Xây giang [Gm] sơn hạnh phúc muôn [Am] đời Nền độc [Bb] lập khắp nước [Dm] nam

Video hướng dẫn