highlight chords
Intro: [Am][C]-[Dm][Em][Am]-[Am][Dm][Em][Am]

[Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật
Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật

[Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật
Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nam Mô A Di Đà Phật

Đang cập nhật
Intro: [Am][C]-[Dm][Em][Am]-[Am][Dm][Em][Am]

[Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật
Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật

[Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật
Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn