1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nam Mô A Di Đà Phật

Cuộn trang

Intro: [Am][C]-[Dm][Em][Am]-[Am][Dm][Em][Am] [Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật [Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật Nam Mô A Di Đà [Dm] Phật, [Em] Mô A Di Đà [Am] Phật

Video hướng dẫn