1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm mười bảy tuổi

Cuộn trang

Năm 17 tuổi em đi lấy [Em] chồng Trong nhờ đục [E7] chịu phận gái [Am] sang sông Tưởng vui hết nghĩa tơ [Em] hồng Ngờ [E7] đâu sớm để tang [Am] chồng Trời ghen má đỏ [B7] môi hồng Năm 17 tuổi duyên em [Em] lỡ làng Ba chìm bảy [E7] nổi một chuyến [Am] sang ngang Thuỷ chung gánh gãy giữa [Em] đàng Thuyền [E7] quyên trống trải vô [Am] vàn Từng [B7] đêm suối lệ tuôn [Em] tràn Bao nhiêu bến [A] mộng trong đời [G] Mà em bến [Em] đục, tình em ngậm ngùi [D] Tim em lá [B7] đổ muôn chiều Gió mưa tiêu [Am] điều nghe xót xa [B7] nhiều. Năm 17 tuổi tim yêu [Em] mất rồi Em về bèo [E7] bọt một kiếp [Am] đơn côi Nợ duyên gánh gãy ngang [Em] trời Tuổi [E7] xuân bước lẻ trong [Am] đời Thời con [B7] gái cũng qua [Em] rồi

Video hướng dẫn