highlight chords
1. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng 
Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong 
Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng 
Em cười đẹp như cành [D] hoa xuân mới.
Năm [A] nay em mấy tuổi, mà tóc [F#m] em thơm nồng 
Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng 
Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổi
Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi.
ĐK:
[D] Mộng ước hòa [A] bình cho ngày đẹp tình quê hương 
[F#m] Nguyện ước đời [E] mình cho ngày đẹp tình yêu [D] thương 
[A] Tôi đưa em về [E] nơi quê hương xưa 
[A] Ta xây trên đồi cao bức tranh tình [D] yêu tuổi [A] xanh.
[D] Rồi mối tình [A] đầu ta dệt mộng tình bên nhau 
[F#m] Đời không còn [E] sầu không còn hờn, mình yêu [D] nhau
[A] Trong những đêm mùa [E] trăng sao lên cao 
[A] Tôi đưa em về bên suối trong buồn [D] vui có [A] nhau.
2. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng 
Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong 
Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng 
Em cười đẹp như cành [A] hoa xuân mới.
Năm [A] nay em mấy tuổi, mà [F#m] tóc em thơm nồng 
Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng 
Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổ
Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm nay em mấy tuổi đầu

Thông Đạt
1. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng 
Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong 
Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng 
Em cười đẹp như cành [D] hoa xuân mới.
Năm [A] nay em mấy tuổi, mà tóc [F#m] em thơm nồng 
Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng 
Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổi
Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi.
ĐK:
[D] Mộng ước hòa [A] bình cho ngày đẹp tình quê hương 
[F#m] Nguyện ước đời [E] mình cho ngày đẹp tình yêu [D] thương 
[A] Tôi đưa em về [E] nơi quê hương xưa 
[A] Ta xây trên đồi cao bức tranh tình [D] yêu tuổi [A] xanh.
[D] Rồi mối tình [A] đầu ta dệt mộng tình bên nhau 
[F#m] Đời không còn [E] sầu không còn hờn, mình yêu [D] nhau
[A] Trong những đêm mùa [E] trăng sao lên cao 
[A] Tôi đưa em về bên suối trong buồn [D] vui có [A] nhau.
2. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng 
Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong 
Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng 
Em cười đẹp như cành [A] hoa xuân mới.
Năm [A] nay em mấy tuổi, mà [F#m] tóc em thơm nồng 
Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng 
Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổ
Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com