1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm nay em mấy tuổi đầu

Cuộn trang

1. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng Em cười đẹp như cành [D] hoa xuân mới. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà tóc [F#m] em thơm nồng Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổi Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi. ĐK: [D] Mộng ước hòa [A] bình cho ngày đẹp tình quê hương [F#m] Nguyện ước đời [E] mình cho ngày đẹp tình yêu [D] thương [A] Tôi đưa em về [E] nơi quê hương xưa [A] Ta xây trên đồi cao bức tranh tình [D] yêu tuổi [A] xanh. [D] Rồi mối tình [A] đầu ta dệt mộng tình bên nhau [F#m] Đời không còn [E] sầu không còn hờn, mình yêu [D] nhau [A] Trong những đêm mùa [E] trăng sao lên cao [A] Tôi đưa em về bên suối trong buồn [D] vui có [A] nhau. 2. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà môi [F#m] em ửng hồng Mà mắt [E] em mơ [A] mộng đẹp như nắng [E] trong Mây [Bm] xanh chưa vướng [F#m] lòng, thơ [A] ngây trong giấc [E] mộng Em cười đẹp như cành [A] hoa xuân mới. Năm [A] nay em mấy tuổi, mà [F#m] tóc em thơm nồng Mà tay [E] em trắng [A] hồng đẹp như ánh [E] trăng Năm [Bm] nay em mấy [F#m] tuổi, năm [A] nay em mấy [E] tuổ Biết em mộng đẹp tình [A] yêu lên ngôi.

Video hướng dẫn