Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắng chiều

Cuộn trang

Qua [C] bến nước [Am] xưa [F] lá hoa về [G7] chiều Lạnh [C] lùng mềm [Am] đưa trong nắng [Dm] lưa thưa [G7] Khi [C] đến cuối [F] thôn chân bước [C] không hồn Nhớ [Dm] sao là [G7] nhớ đến người ngày thơ Anh [C] nhớ trước [Am] đây [F] dáng em gầy [G7] gầy Dịu [C] dàng nhìn [Am] anh đôi mắt [Dm] long lanh [G7] Anh [C] nhớ bước [F] em khi nắng [C] vương thềm Má [Dm] em mầu [G7] ngà tóc thề [C] nhẹ vương Nay anh [Am] về qua sân nắng Chạnh nhớ câu thề tim tái [Dm] tê Chẳng biết bây [G7] giờ Người em gái duyên ghé về [C] đâu Nay anh [Am] về nương dâu úa Giọng hát câu hò thôi hết [Dm] đưa Hình bóng yêu [G7] kiều Kề hoa [Em] tím biết đâu mà [Am] tìm [G7] Anh [C] nhớ xót [Am] xa [F] dưới tre lá [G7] ngà Gợn [C] buồn nhìn [Am] anh em nói: [Dm] "Mến anh!" [G7] Mây [C] lướt thướt [F] trôi khi nắng [C] vương đồi Nhớ [Dm] em dịu [G7] hiền nắng chiều [C] ngừng trôi