1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắng đông

ý thơ Bích Trâm - nhạc Minh Tuấn
Nguồn: saigonocean.com