highlight chords
Nàng [C] hỡi! Biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa
Và mắt môi em long lanh khi nói với [Bm] anh
Bằng [G7] ngàn lời ru êm [Dm] ái
Nàng [Dm] hỡi vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ
Mà lúc quen nhau ôi [G7] ân tình đã bao giờ
Hỏi rằng em có [C] nhớ
Nàng [C] hỡi, nếu giữa đôi ta không mang trong tim hờn dỗi 
Để những oan khiên hôm nao chợt đến trên [Bm] môi
Thì [G7] ngày nay ta chung [Dm] lối
Nàng [Dm] hỡi nếu nghĩ đôi ta vui chơi trong men tình ái
Thì chắc không ai âu [G7] lo mà giữ cho nhau
Để giờ này lòng [C] hoen máu
Em [F] ơi mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu [C] bóng hình
Mà vì yêu em nên [Dm] tim anh vẫn vô tình
Một [G7] trời bao la hương hoa cho ta với [C] mình
Này [G7] em, em [C] hỡi xin [F] em
Trở về nơi đây bên anh yên vui cõi [C] đời
Chỉ mình em thôi riêng anh mơ ước [Dm] lâu rồi
Như [F] hình với bóng không [G7] rời
Nàng [C] hỡi chớ có kiêu sa khi anh cô đơn lạnh giá
Còn nhớ khi ta nâng niu hạnh phúc trong [Bm] tay
Thì [G7] đừng làm hồn tan [Dm] vỡ
Nàng [Dm] hỡi, hãy cố quên đi quên đi bao nhiêu lầm lỡ
Và sẽ không ai ngu [G7] ngơ tìm lỗi nơi ai
Để đời ta vui mãi [C] mãi 
Em [F] ơi mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu [C] bóng hình
Mà vì yêu em nên [Dm] tim anh vẫn vô tình
Một [G7] trời bao la hương hoa cho ta với [C] mình
Này [G] em, em [C] hỡi xin [F] em
Trở về nơi đây bên anh yên vui cõi [C] đời
Chỉ mình em thôi riêng anh mơ ước [Dm] lâu rồi
Chỉ cần em thôi đôi [G7] ta phiêu du khắp [C] trời
------------------
English Version
[C] Hey! It's wonderful to see you once again
To see your smile and hear you call my [Bm] name
There is [G7] so much to [Dm] say
[Dm] Hey! It isn't accidental that we met
Your love is something that I [G7] can't forget
So I wander your [C] way
[C] Hey! If one of us won't try to dry the tears
Tomorrow is the world of yester [Bm] years
Let us [G7] live for to-[Dm] day
[Dm] Hey! Although we played a game of love and lost
I wouldn't change a single [G7] dream because
If you loose you [C] must pay
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere 
Er [G7] er, er [C] er ...If [F] you 
Come back to me and see how [C] much I care
I only want to live if you are [Dm] there
To [F] give your love to [G7] me
[C] Hey! Don't let me spend another day alone
Remember all the happiness we've [Bm] known
Lets re-[G7] live yester-[Dm] day
[Dm] Hey! We' ve known a world of loneliness and pain
We'll never make the same mis-[G7] takes again
May if only you'll [C] stay
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere 
Er [G7] er, er [C] er ...If [F] you 
Come back to me and see how [C] much I care
I only want to live if you are [Dm] there
To [F] be with you l’d travel every [G7] where
Er [G7] er, er [C] er ... 
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere
-------------------
Spanish version
[C] Hey! no vayas presumiendo por ahí
Diciendo que no puedo estar sin [Bm] ti
Tú qué [G7] sabes de [Dm] mi
[Dm] Hey! ya sé que a ti te gusta presumir
Decir a los amigos [G7] que sin ti
Ya no puedo vi-[C] vir.
[C] Hey! no creas que te haces un favor
Cuando hablas a la gente de mi a-[Bm] mor
Yte [G7] burlas de [Dm] mi
[Dm] Hey! que hay veces que es mejor querer así
Que ser querido y no po-[G7] der sentir
Lo que siento [C] por ti.
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
De que te vale ahora [C] presumir 
Ahora que no estoy ya junto a [Dm] ti
Que [F] les dirás de [G7] mi
[C] Hey! recuerdo que ganabas siempre tú
Que fillas de ese triunfo una vir-[Bm] tud
Yo era [G7] sombra y tú [Dm] luz.
[Dm] Hey! no sé si tú también recordarás
Que siempre que intentaba ha-[G7] cer la paz
Yo era un río en tu [C] mar
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
De que te vale ahora [C] presumir 
Ahora que no estoy ya junto a [Dm] ti
Que [F] les dirás de [G7] mi
[C] Hey! ahora que ya todo terminó
Que como siempre soy el perde-[Bm] dor
Cuando [G7] pienses en [Dm] mi
[Dm] Hey! no creas que te guardo algún rencor
Es siempre más feliz quien [G7] más amó
Y ese siempre fui [C] yo
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
Tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nàng (Hey)

Nhạc Ngoại , Duy Quang
Nàng [C] hỡi! Biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa
Và mắt môi em long lanh khi nói với [Bm] anh
Bằng [G7] ngàn lời ru êm [Dm] ái
Nàng [Dm] hỡi vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ
Mà lúc quen nhau ôi [G7] ân tình đã bao giờ
Hỏi rằng em có [C] nhớ
Nàng [C] hỡi, nếu giữa đôi ta không mang trong tim hờn dỗi 
Để những oan khiên hôm nao chợt đến trên [Bm] môi
Thì [G7] ngày nay ta chung [Dm] lối
Nàng [Dm] hỡi nếu nghĩ đôi ta vui chơi trong men tình ái
Thì chắc không ai âu [G7] lo mà giữ cho nhau
Để giờ này lòng [C] hoen máu
Em [F] ơi mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu [C] bóng hình
Mà vì yêu em nên [Dm] tim anh vẫn vô tình
Một [G7] trời bao la hương hoa cho ta với [C] mình
Này [G7] em, em [C] hỡi xin [F] em
Trở về nơi đây bên anh yên vui cõi [C] đời
Chỉ mình em thôi riêng anh mơ ước [Dm] lâu rồi
Như [F] hình với bóng không [G7] rời
Nàng [C] hỡi chớ có kiêu sa khi anh cô đơn lạnh giá
Còn nhớ khi ta nâng niu hạnh phúc trong [Bm] tay
Thì [G7] đừng làm hồn tan [Dm] vỡ
Nàng [Dm] hỡi, hãy cố quên đi quên đi bao nhiêu lầm lỡ
Và sẽ không ai ngu [G7] ngơ tìm lỗi nơi ai
Để đời ta vui mãi [C] mãi 
Em [F] ơi mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu [C] bóng hình
Mà vì yêu em nên [Dm] tim anh vẫn vô tình
Một [G7] trời bao la hương hoa cho ta với [C] mình
Này [G] em, em [C] hỡi xin [F] em
Trở về nơi đây bên anh yên vui cõi [C] đời
Chỉ mình em thôi riêng anh mơ ước [Dm] lâu rồi
Chỉ cần em thôi đôi [G7] ta phiêu du khắp [C] trời
------------------
English Version
[C] Hey! It's wonderful to see you once again
To see your smile and hear you call my [Bm] name
There is [G7] so much to [Dm] say
[Dm] Hey! It isn't accidental that we met
Your love is something that I [G7] can't forget
So I wander your [C] way
[C] Hey! If one of us won't try to dry the tears
Tomorrow is the world of yester [Bm] years
Let us [G7] live for to-[Dm] day
[Dm] Hey! Although we played a game of love and lost
I wouldn't change a single [G7] dream because
If you loose you [C] must pay
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere 
Er [G7] er, er [C] er ...If [F] you 
Come back to me and see how [C] much I care
I only want to live if you are [Dm] there
To [F] give your love to [G7] me
[C] Hey! Don't let me spend another day alone
Remember all the happiness we've [Bm] known
Lets re-[G7] live yester-[Dm] day
[Dm] Hey! We' ve known a world of loneliness and pain
We'll never make the same mis-[G7] takes again
May if only you'll [C] stay
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere 
Er [G7] er, er [C] er ...If [F] you 
Come back to me and see how [C] much I care
I only want to live if you are [Dm] there
To [F] be with you l’d travel every [G7] where
Er [G7] er, er [C] er ... 
It's [F] true I've have so many others [C] loves to share
But I will close my eyes and [Dm] you'll be there
No [G7] matter where I go, you're [C] ev'rywhere
-------------------
Spanish version
[C] Hey! no vayas presumiendo por ahí
Diciendo que no puedo estar sin [Bm] ti
Tú qué [G7] sabes de [Dm] mi
[Dm] Hey! ya sé que a ti te gusta presumir
Decir a los amigos [G7] que sin ti
Ya no puedo vi-[C] vir.
[C] Hey! no creas que te haces un favor
Cuando hablas a la gente de mi a-[Bm] mor
Yte [G7] burlas de [Dm] mi
[Dm] Hey! que hay veces que es mejor querer así
Que ser querido y no po-[G7] der sentir
Lo que siento [C] por ti.
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
De que te vale ahora [C] presumir 
Ahora que no estoy ya junto a [Dm] ti
Que [F] les dirás de [G7] mi
[C] Hey! recuerdo que ganabas siempre tú
Que fillas de ese triunfo una vir-[Bm] tud
Yo era [G7] sombra y tú [Dm] luz.
[Dm] Hey! no sé si tú también recordarás
Que siempre que intentaba ha-[G7] cer la paz
Yo era un río en tu [C] mar
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
De que te vale ahora [C] presumir 
Ahora que no estoy ya junto a [Dm] ti
Que [F] les dirás de [G7] mi
[C] Hey! ahora que ya todo terminó
Que como siempre soy el perde-[Bm] dor
Cuando [G7] pienses en [Dm] mi
[Dm] Hey! no creas que te guardo algún rencor
Es siempre más feliz quien [G7] más amó
Y ese siempre fui [C] yo
Ya [F] ves, tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer
Er [G7] er, er [C] er Ya [F] ves
Tú nunca me has querido [C] ya lo ves
Que nunca he sido tuyo [Dm] ya lo sé
Fue [G7] sólo por orgullo ese [C] querer

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com