highlight chords
				            [Dm]      [Gm]    [F]    [Dm] 
  
                     
Bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng 
       [Gm]     [F]    [Gm] 
  
                    
Nhip trống vang chim cõng hội đến ngay 
[Am]                    
Bb 
                     
Ngô sắn khoai rượu cần ngon vui uống say 
[C]   [Am]    [Dm] 
 
              
Vui lễ hội dựng thi hôm nay 
 

[Dm]           [F]   [Gm] 
 
                  
Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai 
[C]    [Am] [Dm]    
 
                
Bên ánh lửa rừng thông non cao 
[Dm]  [Gm]    [F]   [Dm] 
  
                  
Nàng đã mang tên loài chim núi rừng 
     [Gm]     [F]  [Gm] 
  
                  
Giọng hát em như loài ru suối trong 
[Am]                          
Bb 
                         
Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai 
[C]   [Am]     [Dm]    
 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp tên muôn hoa 
 

               
(Các đoạn sau chơi tương tự) 
 

                      
Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe 
                 
Tên của nàng là loài chim sơn ca 
                     
Chàng ngất ngay say tình sơn nữ yêu kiều 
                    
Đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa 
                       
Hương bốc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha 
                
Trai bản làng nhìn sơn ca si mê 
 

                   
Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp tên muôn hoa 
                  
Nàng đã mang tên loài chim núi rừng 
                  
Giọng hát êm như loài ru suối trong 
                         
Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa 
 

                      
Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe 
                 
Tên của nàng là loài chim sơn ca 
                  
Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai 
                
Bên ánh lửa rừng thông non cao 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nàng sơn ca - Phi Nhung

				            [Dm]      [Gm]    [F]    [Dm] 
  
                     
Bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng 
       [Gm]     [F]    [Gm] 
  
                    
Nhip trống vang chim cõng hội đến ngay 
[Am]                    
Bb 
                     
Ngô sắn khoai rượu cần ngon vui uống say 
[C]   [Am]    [Dm] 
 
              
Vui lễ hội dựng thi hôm nay 
 

[Dm]           [F]   [Gm] 
 
                  
Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai 
[C]    [Am] [Dm]    
 
                
Bên ánh lửa rừng thông non cao 
[Dm]  [Gm]    [F]   [Dm] 
  
                  
Nàng đã mang tên loài chim núi rừng 
     [Gm]     [F]  [Gm] 
  
                  
Giọng hát em như loài ru suối trong 
[Am]                          
Bb 
                         
Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai 
[C]   [Am]     [Dm]    
 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp tên muôn hoa 
 

               
(Các đoạn sau chơi tương tự) 
 

                      
Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe 
                 
Tên của nàng là loài chim sơn ca 
                     
Chàng ngất ngay say tình sơn nữ yêu kiều 
                    
Đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa 
                       
Hương bốc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha 
                
Trai bản làng nhìn sơn ca si mê 
 

                   
Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp tên muôn hoa 
                  
Nàng đã mang tên loài chim núi rừng 
                  
Giọng hát êm như loài ru suối trong 
                         
Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai 
                  
Nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa 
 

                      
Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe 
                 
Tên của nàng là loài chim sơn ca 
                  
Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai 
                
Bên ánh lửa rừng thông non cao 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com