1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nàng sơn ca

Cuộn trang

1. [Dm] Bập bùng lửa [Gm] khuya trong màn [Dm] đêm núi rừng Nhịp trống [Gm] vang chiêng cồng [Dm] hội đến [Gm] nay [Am] Ngô sắn khoai rượu cần [Bb] ngon vui uống say [C] Vui lễ [Am] hội dựng [Dm] thi hôm nay [Am] Bước nhịp [Dm] múa cười đùa [F] vui gái [Gm] trai [C] Bên ánh [Am] lửa rừng [Dm] thông non cao 2. [Dm] Nàng đã [Gm] mang tên loài [Dm] chim núi rừng Giọng hát [Gm] em như loài [Dm] ru suối [Gm] trong [Am] Em trắng trong như giọt [Bb] sương lung linh nắng mai [C] Nơi núi [Am] rừng nàng đẹp [Dm] hơn muôn hoa [Am] Tiếng em [Dm] hát trời ngừng [F] mây chim lắng [Gm] nghe [C] Tên của [Am] nàng là loài [Dm] chim sơn ca 3. [Dm] Chàng ngất [Gm] ngây say tình [Dm] sơn nữ yêu kiều Đẹp thiết [Gm] tha môi cười [Dm] tươi như nở [Gm] hoa [Am] Hương bốc thơm đôi bờ [Bb] vai buông lơi thiết tha [C] Trai bản [Am] làng nhìn sơn [Dm] ca si mê [Am] Ánh trăng [Dm] sáng nàng đẹp [F] hơn ánh [Gm] trăng [C] Nơi núi [Am] rừng nàng là [Dm] tiên muôn hoa. 4. [Dm] Nàng đã [Gm] mang tên loài [Dm] chim núi rừng Giọng hát [Gm] êm như lời [Dm] ru suối [Gm] trong [Am] Em trắng trong như giọt [Bb] sương lung linh nắng mai [C] Nơi núi [Am] rừng nàng đẹp [Dm] hơn muôn hoa [Am] Tiếng em [Dm] hát trời ngừng [F] mây chim lắng [Gm] nghe [C] Tên của [Am] nàng là loài [Dm] chim sơn ca [Am] Bước nhịp [Dm] múa cười đùa [F] vui gái [Gm] trai [C] Bên ánh [Am] lửa rừng [Dm] thông non cao.

Video hướng dẫn