Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắng thủy tinh

Cuộn trang

1. Màu nắng hay [G] là màu mắt [C] em Mùa thu mưa [Em] bay cho tay [Am] mềm [Dm] Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua [G] thềm [F] Rồi có hôm nào mây bay [Dm] lên [G] 2. Lùa nắng cho [G] buồn vào tóc [C] em Bàn tay xôn [Em] xao đón ưu [Am] phiền [Dm] Ngày xưa sao lá thu không [G] vàng [F] Và nắng chưa [G] vào trong mắt [C] em ĐK: Em qua công [C] viên bước chân âm [Am] thầm Ngoài [F] kia gió mây về [G] ngàn cỏ cây chợt lên màu [C] nắng Em qua công [G] viên mắt em ngây [F] tròn Lung linh nắng thủy tinh [Dm] vàng Chợt [F] hồn buồn dâng mênh [G] mang 3. Chiều đã đi [G] vào vừa mắt [C] em Mùa thu qua [Em] đây đã bao [Am] lần [Dm] Ngàn cây thắp nến lên hai [G] hàng [F] Để nắng đi [G] vào trong mắt [C] em. (Màu nắng bây [G] giờ trong mắt [C] em)