1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắng úa tình tôi

Cuộn trang

1. Tình tôi như nắng úa trong chiều [Em] vàng heo hắt [D] Em xa [C] rồi cung đàn [Em] tôi lạc lõng bơ [B][G] Ngày tháng [D] dài chỉ mình tôi đếm [B] bước Chiều về [Am] sầu trên thung [B7] lũng hoa [Em] hồng. 2. Tình tôi như nắng mới lên vội [Em] vàng tắt [D] Em xa [C] rồi tôi chờ [Em] ai chờ mãi đêm [B] thâu [G] Ngày tháng [D] hạ nắng trải trên khóm [B] lá Một mình [Am] tôi thẩn [B7] thờ đếm hoa [Em] tàn. ĐK: Em nơi [Em] đâu giờ nầy em có [Am] biết Tiếng đàn [D] tôi chờ tiếng hát em [G] ru Em nơi [C] đâu điệu đàn tôi tan [B7] vỡ [Em] Không có [B7] em nắng chiều chết bên [Em] hồ. [C] Em nơi [Em] đâu giờ tình ta chỉ [Am] thế Tiếng đàn [D] tôi lạc lõng giữa hư [G] vô Em nơi [C] đâu để tình tôi hững [B7] hờ [Em] Em trở [B7] về nắng rạng rỡ trong [Em] chiều. [C] [Em] 3. Tình tôi nắng úa như mong manh [Em] đợi tắt [D] Em xa [C] rồi cung đàn [Em] tôi chờ mãi tiếng [B] em [G] Ngày tháng [D] hạ nhưng lòng nghe buốt [B] giá Người về [Am] đâu nắng hấp [B7] hối chân [Em] đồi.

Video hướng dẫn