highlight chords
				                       [Em]     
Ngày xưa quen em anh nói rằng 
  [Am]        [Em]     
Nào có một mỗi tình trên đời 
   [Am]         [Em]      
Hạnh phúc bằng mỗi tình chúng mình 
  [C]    [B]     [Em]   
Lời nói là mây trời xanh 
 

      
(tương tự) 
                  
Ngày qua thương nhau anh nói rằng 
               
Trần thế đẹp nhất là đôi mình 
                
Trọn kiếp chỉ có một mỗi tình 
              
Lời hứa là nước dòng sông 
 

  [E]        [B]    
Rồi tiếc nuối ấy đã xa dần 
  [B]      [E]      
Đã phai tàn đã không còn 
           [B]      
Hình bóng thiếu nữ dễ thương nào 
  [B7]      [E]      
Đã chen vào mỗi duyên đầu 
 

           [B]     
Hạnh phúc đã trốn đến nơi nào 
   [B]      [E]     
Bước chân nào đã quên sầu 
           [B]     
Nàng thiếu nữ ấy mắt yêu kiều 
  [B7]      [E]      
Kéo anh rời mỗi duyên đầu 
 

                
Từng đêm em nghe nơi vũ trường 
                 
Rằng những lời hứa là qua đường 
                 
Rằng chút tình tứ là quá thường 
               
Mà thước nào đó tình thương 
 

                 
Tình yêu không xanh như áo trời 
                  
Ngày đến tình nghĩa ngọt muôn lời 
                 
Tình đắm vào lúc tình tuổi thời 
             
Nào biết nào hay tình ơi! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nào Biết Nào Hay (Quizas)

				                       [Em]     
Ngày xưa quen em anh nói rằng 
  [Am]        [Em]     
Nào có một mỗi tình trên đời 
   [Am]         [Em]      
Hạnh phúc bằng mỗi tình chúng mình 
  [C]    [B]     [Em]   
Lời nói là mây trời xanh 
 

      
(tương tự) 
                  
Ngày qua thương nhau anh nói rằng 
               
Trần thế đẹp nhất là đôi mình 
                
Trọn kiếp chỉ có một mỗi tình 
              
Lời hứa là nước dòng sông 
 

  [E]        [B]    
Rồi tiếc nuối ấy đã xa dần 
  [B]      [E]      
Đã phai tàn đã không còn 
           [B]      
Hình bóng thiếu nữ dễ thương nào 
  [B7]      [E]      
Đã chen vào mỗi duyên đầu 
 

           [B]     
Hạnh phúc đã trốn đến nơi nào 
   [B]      [E]     
Bước chân nào đã quên sầu 
           [B]     
Nàng thiếu nữ ấy mắt yêu kiều 
  [B7]      [E]      
Kéo anh rời mỗi duyên đầu 
 

                
Từng đêm em nghe nơi vũ trường 
                 
Rằng những lời hứa là qua đường 
                 
Rằng chút tình tứ là quá thường 
               
Mà thước nào đó tình thương 
 

                 
Tình yêu không xanh như áo trời 
                  
Ngày đến tình nghĩa ngọt muôn lời 
                 
Tình đắm vào lúc tình tuổi thời 
             
Nào biết nào hay tình ơi! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com