highlight chords
1. Ngày xưa quen em anh [Am] nói rằng
Nào [Dm] có một mối tình [Am] trên đời
Hạnh [Dm] phúc bằng mối tình [Am] chúng mình
Lời nói làm [E] mây trời [Am] xanh [E]
Ngày qua thương nhau anh [Am] nói rằng
Trần [Dm] thế đẹp nhất là [Am] đôi mình
Trọn [Dm] kiếp chỉ có một [Am] mối tình
Lời hứa làm [E] nên dòng [Am] sông
ĐK:Rồi tiếng nói ấy đã [E] xa dần
Đã phai tàn, đã [A] không còn
Hình bóng thiếu nữ dễ [E] thương nào
Đã chen vào mối [A] duyên đầu
Hạnh phúc khắp chốn đến [E] nơi nào
Bước chân nào đã [A] quen sầu
Nàng thiếu nữ ánh mắt [E] yêu kiều
Kéo anh rời mối [A] duyên đầu
2. Từng đêm em nghe nơi [Am] vũ trường
Rằng [Dm] những lời hứa là [Am] qua đường
Rằng [Dm] chúng tình tứ là [Am] quá thường
Mà thước nào [E] đo tình [Am] yêu [E]
Đời như cơ quay trên [Am] chiếu vạc
Mặt [Dm] phải là những lời [Am] ước thề
Mặt [Dm] trái là bóng hình [Am] não nề
Lời hứa, chợt [E] đến, chợt [Am] đi
Tình yêu không xanh như [Am] áng trời
Ngày [Dm] đêm tình nghĩa ngọt [Am] muôn lời
Tình [Dm] đắng vào lúc tình [Am] cuối thời
Nào biết, nào [E] hay, tình [Am] ơi
------------------
Spanish version presented (duet) by Andrea Bocelli & Jennifer Lopez
1. Siempre que te pre-[Am] gunto
Que [Dm] cuándo, cómo y [Am] dónde
Tú [Dm] siempre me re-[Am] spondes
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás. [E]
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás.
Chorus : Estás perdiendo el [E] tiempo
Pensando, pen-[A] sando
Por lo que más tú [E] quieras
Hasta cuándo? Hasta [A] cuándo?
2. Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] ú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás 
Siempre que te pre-[Am] gunto
Que [Dm] cuándo, cómo y [Am] dónde
Tú [Dm] siempre me re-[Am] spondes
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás. [E].
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Chorus: Estás perdiendo el [E] tiempo
Pensando, pen-[A] sando
Por lo que más tú [E] quieras
Hasta cuándo? Hasta [A] cuándo?
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
------------------
English Version presented by The Pussycat Dolls, Doris Day
1. You won't admit you [Am] love me
And [Dm] so how am I [Am] ever 
To [Dm] know you always [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps [E]
A million times I've [Am] asked you
And [Dm] then I ask you over
[A][Dm] gain you only [Am] answer
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Chorus: If you can't make your [E] mind up
We'll never get [A] started
And I don't wanna [E] wind up
Being parted bro-[A] ken-hearted
2. So if you really [Am] love me
Say [Dm] yes, but if you don't [Am] dear
Con-[Dm] fess and please don't [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Chorus: If you can't make your [E] mind up
We'll never get [A] started
And I don't wanna [E] wind up
Being parted bro-[A] ken-hearted
So if you really [Am] love me
Say [Dm] yes, but if you don't [Am] dear
Con-[Dm] fess and please don't [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
----------------
French version presented by Luis Mariano
1. Tu jures que tu [Am] m'aimes
Bien [Dm] plus que moi je [Am] t'aime
Pour-[Dm] tant je dis quand [Am] même
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait [E]
Tu dis que sur la [Am] terre
C'est [Dm] moi que tu pré-[Am] fères
Que [Dm] nul ne peut te [Am] plaire
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Refrain : Un soir dans une [E] danse
Une autre s'a-[A] vance
Déjà ton cœur fri-[E] vole
Dans sa robe tourne [A] et vole
2. Ce baiser que tu [Am] oses
Po-[Dm] ser sur sa joue [Am] rose
Tu [Dm] dis c'est peu de [Am] choses
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Tu dis que dans la [Am] danse
Les [Dm] tendres confi-[Am] dences
N'ont [Dm] guère d'impor-[Am] tance
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
3. La preuve est confon-[Am] dante
Frô-[Dm] lant son doux [Am] corsage
Le-[Dm] quel est le moins [Am] sage
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Pour peu que l'amou-[E] rette
Te tourne la [A] tête
Vas-tu m'être [E] infidèle
Pour une telle baga-[A] telle
Mais si jamais tu [Am] oses
Moi-[Dm] même je sup-[Am] pose
Fe-[Dm] rais la même [Am] chose
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nào biết nào hay (Quizas quizas quizas - Perhaps perhaps perhaps - Qui sait quisait quisait)

Osvaldo Farrés , Phạm Duy
1. Ngày xưa quen em anh [Am] nói rằng
Nào [Dm] có một mối tình [Am] trên đời
Hạnh [Dm] phúc bằng mối tình [Am] chúng mình
Lời nói làm [E] mây trời [Am] xanh [E]
Ngày qua thương nhau anh [Am] nói rằng
Trần [Dm] thế đẹp nhất là [Am] đôi mình
Trọn [Dm] kiếp chỉ có một [Am] mối tình
Lời hứa làm [E] nên dòng [Am] sông
ĐK:Rồi tiếng nói ấy đã [E] xa dần
Đã phai tàn, đã [A] không còn
Hình bóng thiếu nữ dễ [E] thương nào
Đã chen vào mối [A] duyên đầu
Hạnh phúc khắp chốn đến [E] nơi nào
Bước chân nào đã [A] quen sầu
Nàng thiếu nữ ánh mắt [E] yêu kiều
Kéo anh rời mối [A] duyên đầu
2. Từng đêm em nghe nơi [Am] vũ trường
Rằng [Dm] những lời hứa là [Am] qua đường
Rằng [Dm] chúng tình tứ là [Am] quá thường
Mà thước nào [E] đo tình [Am] yêu [E]
Đời như cơ quay trên [Am] chiếu vạc
Mặt [Dm] phải là những lời [Am] ước thề
Mặt [Dm] trái là bóng hình [Am] não nề
Lời hứa, chợt [E] đến, chợt [Am] đi
Tình yêu không xanh như [Am] áng trời
Ngày [Dm] đêm tình nghĩa ngọt [Am] muôn lời
Tình [Dm] đắng vào lúc tình [Am] cuối thời
Nào biết, nào [E] hay, tình [Am] ơi
------------------
Spanish version presented (duet) by Andrea Bocelli & Jennifer Lopez
1. Siempre que te pre-[Am] gunto
Que [Dm] cuándo, cómo y [Am] dónde
Tú [Dm] siempre me re-[Am] spondes
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás. [E]
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás.
Chorus : Estás perdiendo el [E] tiempo
Pensando, pen-[A] sando
Por lo que más tú [E] quieras
Hasta cuándo? Hasta [A] cuándo?
2. Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] ú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás 
Siempre que te pre-[Am] gunto
Que [Dm] cuándo, cómo y [Am] dónde
Tú [Dm] siempre me re-[Am] spondes
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás. [E].
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Chorus: Estás perdiendo el [E] tiempo
Pensando, pen-[A] sando
Por lo que más tú [E] quieras
Hasta cuándo? Hasta [A] cuándo?
Y así pasan los [Am] días
Y [Dm] yo, voy desespe-[Am] rando
Y [Dm] tú, tú, tú conte-[Am] stando
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
Quizás, qui-[E] zás, qui-[Am] zás
------------------
English Version presented by The Pussycat Dolls, Doris Day
1. You won't admit you [Am] love me
And [Dm] so how am I [Am] ever 
To [Dm] know you always [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps [E]
A million times I've [Am] asked you
And [Dm] then I ask you over
[A][Dm] gain you only [Am] answer
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Chorus: If you can't make your [E] mind up
We'll never get [A] started
And I don't wanna [E] wind up
Being parted bro-[A] ken-hearted
2. So if you really [Am] love me
Say [Dm] yes, but if you don't [Am] dear
Con-[Dm] fess and please don't [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Chorus: If you can't make your [E] mind up
We'll never get [A] started
And I don't wanna [E] wind up
Being parted bro-[A] ken-hearted
So if you really [Am] love me
Say [Dm] yes, but if you don't [Am] dear
Con-[Dm] fess and please don't [Am] tell me
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
Perhaps, per-[E] haps, per-[Am] haps
----------------
French version presented by Luis Mariano
1. Tu jures que tu [Am] m'aimes
Bien [Dm] plus que moi je [Am] t'aime
Pour-[Dm] tant je dis quand [Am] même
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait [E]
Tu dis que sur la [Am] terre
C'est [Dm] moi que tu pré-[Am] fères
Que [Dm] nul ne peut te [Am] plaire
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Refrain : Un soir dans une [E] danse
Une autre s'a-[A] vance
Déjà ton cœur fri-[E] vole
Dans sa robe tourne [A] et vole
2. Ce baiser que tu [Am] oses
Po-[Dm] ser sur sa joue [Am] rose
Tu [Dm] dis c'est peu de [Am] choses
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Tu dis que dans la [Am] danse
Les [Dm] tendres confi-[Am] dences
N'ont [Dm] guère d'impor-[Am] tance
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
3. La preuve est confon-[Am] dante
Frô-[Dm] lant son doux [Am] corsage
Le-[Dm] quel est le moins [Am] sage
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Pour peu que l'amou-[E] rette
Te tourne la [A] tête
Vas-tu m'être [E] infidèle
Pour une telle baga-[A] telle
Mais si jamais tu [Am] oses
Moi-[Dm] même je sup-[Am] pose
Fe-[Dm] rais la même [Am] chose
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait
Qui sait, qui [E] sait, qui [Am] sait

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com