1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nào nhảy cùng zin zin

Cuộn trang

[C] Cái tay cái tay cái tay bắt lấy cái tay Túm lấy cái [G] chân vớ được cái [Dm] đầu Cái đầu rất [G] to cái chân rất [C] dài Bay cao [C] nào nhảy cao [G] nào Bay cao [Am] nào nhảy cao [C] nào [G] Nào nhảy cùng Zin [C] Zin Bay cao [C] nào nhảy cao [G] nào Bay cao [Am] nào nhảy cao [C] nào [G] Nào nhảy cùng Zin [C] Zin ..Zìn Zín

Video hướng dẫn