1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Náu nương nơi Ngài

Lm. Từ Duyên
Nguồn: thanhcavietnam.net