1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Náu thân nơi Chúa

Lm. Vũ Mộng Thơ
Nguồn: thanhcavietnam.net