1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nâu

Cuộn trang

Nâu [A]... tựa mắt em tan vào anh, [A] Tựa [A]tóc em đan vào anh, [D] Tựa [D]lúc ta tan vào nhau. [E] Nâu. [A].. là lúc ta tan vào đêm, [A] Ngày [A]tháng rong chơi rồi quên, [D] Để yêu [D]thêm ngày sẽ đến... [E] Thoáng nâu trong chiều [F#m]giữ yêu cho nhiều, [D] Giữ như đầu tiên [E]... Thoáng nâu cho vừa [F#m]những đêm giã từ, [D] Để mang thêm nhớ... [E] [A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ cuối phố [A]vắng như là bóng [D]dáng thấp thoáng con phố nâu.. [E]. [A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc ấy thấp thoáng [A]như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]... [A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi tay đan tay [A]cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]... [A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi [D]vắng mãi gọi màu nâu nhớ... [E] Nhớ thẫn thờ [A]... người thương ơi. [A] Nâu [A]... là lúc em xa rời anh [A] Để nhớ [A]in lên màu nâu, [D] Màu nhớ [D]khi ta nhìn nhau [E]. (oh woo oh...) Nâu [A]... là lúc thương em là thế [A], Và [A]nhớ em hơn vì thế [D], Để nâu [D]in màu nhung nhớ [E]... Thoáng nâu trong chiều [F#m]giữ yêu cho nhiều [D], Giữ như đầu tiên [E]... Thoáng nâu cho vừa [F#m]những đêm giã từ [D], để mang thêm nhớ [E]... [A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ [A]cuối phố vắng như là bóng [D]dáng thấp thoáng con phố nâu[E]... [A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc [A]ấy thấp thoáng như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]... [A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi [A]tay đan tay cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]... [A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi [D]vắng mãi gọi màu nâu nhớ [E]... Nhớ thẫn thờ [A]... (oh oh...) Dù biết [D]có những lúc anh đã sai [E], Để em [F#m]mang trong tim bao thất vọng [D]. Thì [D]vẫn mãi ước muốn em thứ tha [E], Để mình [E]được ngồi lại bên nhau mãi [E]... [A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ [A]cuối phố vắng như là bóng dáng [D]thấp thoáng con phố nâu [E]... [A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc [A]ấy thấp thoáng như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]... [A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi [A]tay đan tay cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]... [A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi vắng [D]mãi gọi màu nâu nhớ [E]... Nhớ thẫn thờ [A]... (oh woo oh...)

Video hướng dẫn