1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Này Lâm ơi

Cuộn trang

1. [Dm] Này lâm ơi đến bên em [F] ngồi [Dm] Nghe tình yêu trong em chứa [F] chan [Dm] Nào cơ man biết bao ân [F] cần [Dm] Như người điên được [Bb] yêu mặt trăng ngày [G] thu, ngày nắng [A7] tươi [Dm] Như người điên được [Bb] ôm rừng cây màu [G] xanh mùi lá [A7] thơm 2. [Dm] Này lâm ơi tháng ba em [F] nằm [Dm] Nghe niềm vui trong em nín [F] thinh [Dm] Nào cơ man biết bao mơ [F] màng [Dm] Như người say nằm [Bb] không nhìn đêm cười [G] như chờ nắng [A7] lên [Dm] Như người mê ngồi [Bb] ôm ngày qua, rồi [G] tin ngày tới [A7] vui * [Dm] Như người điên ngồi [Bb] nơi phòng không và [G] tin mình thấy [A7] yên [Dm] Như dòng sông cạn [Bb] khô từ lâu rồi [G] tin ngày nước [A7] lên

Video hướng dẫn