1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Này tôi xin đến (Đáp ca Lễ Truyền Tin)

Mi Giáng
Nguồn: thanhcavietnam.net