1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Này trời trăng ơi

Cuộn trang

[G] Qua cầu mới biết sông [Am] sâu Vì yêu [C] em tôi [Cm] phải âu [B7] sầu cõi [E] thân. 1. Ai tu thành [G] Phật, ai tu thành [D] Phật Tôi tu một [C] đời ngày ngật yêu [G] em Ai tu thành [Em] Chúa, ai tu thành [Am] Chúa Cánh thiên [D] đường khép vội Nên tôi lặn [C] lội tìm [G] em. Ai buông lời [G] mời ai trao nụ [D] cười Tôi yêu bằng [C] mười tình người cho [G] em Ai yêu lòng [Em] dối qua bao lời [Am] nói Có [D] riêng mình tôi còn Yêu em thành [C] thật mà [G] vui. ĐK: Này trời trăng [C] ơi, này trời trăng [Bm] ơi Khi nao ngừng [C] tiếng kêu [G] gào Này trời trăng [D] ơi, này trời trăng [C] ơi Em có hay tôi hụt [D] hẫng trên [G] cao Này trời trăng [C] ơi, này [Cm] trời trăng [G] ơi Yêu [C] em sao trời vẫn thiếu Xa [D] em vài giây vẫn [G] thừa. 2. Ai đi ngược [G] dòng, ai đi lòng [D] vòng Tôi đi còn [C] hòng được gần bên [G] em Ai ôm ngày [Em] tháng, chôn trong mộ [Am] vắng Có tôi [D] còn ngỡ ngàng Yêu em một [C] lần để [G] tang. Quên đi hình [G] hài quên đi mặt [D] mày Xanh xao bồi [C] hồi nhìn mình trong [G] gương Sân sau cỏ [Em] úa bên kia trời [Am] vắng Có [D] khi lòng rất nặng Yêu em nhọc [C] nhằn mà [G] chi. ĐK: Này trời trăng [C] ơi, này trời trăng [Bm] ơi Khi nao ngừng [C] tiếng kêu [G] gào Này trời trăng [D] ơi, này trời trăng [C] ơi Em có hay tôi hụt [D] hẫng trên [G] cao Này trời trăng [C] ơi, này [Cm] trời trăng [G] ơi Yêu [C] em sao trời vẫn thiếu Xa [D] em vài giây vẫn [G] thừa.

Video hướng dẫn