1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nên lời Ngôn Sứ

Lê Đức Hùng
Nguồn: thanhcavietnam.net