1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Neo đậu bến quê

Cuộn trang

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Quang Lê [Em] Câu đò đưa thầm [Am] gọi, tôi [Em] ghé về tuổi [Bm] thơ Người xưa đâu xa [D] vắng, ai đưa [B7] tôi qua [Em] đò Ngô mướt dài bãi [G] quê, [Em] gió chiều chiều dịu [D] mát [Em] Đàn trâu chậm ngoài [C] đê, [Em] vẫn đi về lối [D][Bm][Em] Xuống đò một mình [G] tôi, [Am] với dòng [Bm] sông tuổi [Em] thơ Và một giọng đò [G] đưa, [Am] vẫn neo [Bm] đậu bến [Em] xưa Lang [A] thang đi bốn phương [Em] trời, nay [A] về sông quê tắm [B7] mát Sông [Em] Lam biết khi mô cho [Bm] cạn Đục [C] trong, đục [D] trong nhục vinh hỡi [Em] người [Em] Câu đò đưa thầm [Am] gọi, tôi [Em] ghé về tuổi [Bm] thơ Vầng trăng non ngơ [D] ngác, theo tôi [B7] đi chân [Em] trần Cây đến thì trổ [G] hoa, [Em] chuyến đò đầy rời [D] bến [Em] Em hát rằng đến [C] duyên, [Em] em lấy chồng năm [D] ấy [Bm][Em] Hát lại giọng đò [G] đưa, [Am] như mẹ [Bm] ru hồn [Em] tôi Điệu buồn và điệu [G] thương, [Am] sao cháy [B7] lòng đến [Em] thế Sông [A] Lam biết khi mô cho [Em] cạn, như [A] tình quê hương trong [B7] tôi Sông [Em] Lam biết khi mô cho [Bm] cạn Người [C] ơi, đục [D] trong câu hát chạnh [Em] lòng Hát lại giọng đò [G] đưa, [Am] như mẹ [Bm] ru hồn [Em] tôi Điệu buồn và điệu [G] thương, [Am] sao cháy [B7] lòng đến [Em] thế Sông [A] Lam biết khi mô cho [Em] cạn, như [A] tình quê hương trong [B7] tôi Sông [Em] Lam biết khi mô cho [Bm] cạn Người [C] ơi, đục [D] trong câu hát chạnh [Em] lòng Người [A] về neo đậu bến [Em] nao Hồn [Bm] tôi bên quê neo [B7] đậu người [Em] ơi

Video hướng dẫn