1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nẻo vắng

Cuộn trang

Rùng [D] mình Sóng gợn mặt [Bm] hồ [Em] Sương sớm [A] lạnh Dấu chân [D] em Buổi [G] sáng Trinh tuyền lối [A] cỏ Không lá ngô đồng [G] xa [Em] Nhưng hồn mùa ấm [G] áp Hoang [A] sơ đi [D] rồi Thuyền [G] chở mái [Bm] trăng về bến [D] cũ Thuyền [G] chở mái [Bm] trăng về bến [D]

Video hướng dẫn