1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nét đẹp một miền quê

Cuộn trang

Kìa đẹp [Am] sao con gái Thái [C] Bình điệu chèo trên [F] môi sóng sánh sân [Am] đình Em đi thâm [Dm] canh trên đồng [G] lúa mênh mang mênh [Em] mang câu hò [Am] quê. Đẹp [Dm] sao trai gái quê mình [Am] những ngày mưa [G] dông những ngày nắng [C] hạ Gian lao vất [Am] vả mà em vẫn cười [C] tươi quai đê lấn biển là [G] trai đất làng [Am] tôi. Con trai quê [Dm] tôi ngực trần chắn [C] sóng đã bao [F] đời biển [C] động đã bao [F] đời bão [C] giông Quê [Am] anh nơi đầu [Dm] sóng nơi ngọn [C] gió luỹ tre [F] làng, tình yêu thắm [Am] đỏ tựa phù [G] sa, Quê [Dm] anh nơi ngã [C] ba, những con [Dm] sông chảy về biển [Em] cả, bốn [G] bề thành đê [Em] biển đê [Am] sông. Mảnh [C] đất quê [Am] mình, mảnh [A] đất chứ ân tình hừ. [C] Trai khôn phủ [G] sóc gái miền cọi [C] đê, câu ca xưa còn [Em] đó nét đẹp một miền [Am] quê.

Video hướng dẫn