1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Cuộn trang

ĐK: [G] Cho tôi như bóng [A] mây, [F] lang thang qua cõi [Em] này Cho tôi [C] được ngắm sao trên [D] trời giữa hương đồng [B7] cỏ nội [G] Cho tôi như khúc [A] ca, [F] bay đi xa rất [Em] xa Cho tôi [C] được cám ơn cuộc [G] đời cám ơn mọi [Em] người Cho tôi [C] được sống trong tim [B7] người bằng những lời [Em] ca 1. Nếu chỉ [Em] còn một ngày để [G] sống, người đưa [Am] tôi về đến quê [Em] nhà Để tôi [D] thăm làng xưa nguồn [Bm] cội, cho tôi [D] mơ mơ tiếng mẹ [B7] cha Nếu chỉ [Em] còn một ngày để [G] sống, người cho [Am] tôi một khúc kinh [Em] cầu Người tôi [D] thương êm ấm môi [G] cười, cho con [B7] tôi bước đời yên [Em] vui 2. Nếu chỉ còn một ngày để [G] sống, làm sao [Am] ta trả ơn cuộc [Em] đời Làm sao [D] ta đền đáp bao [Bm] người, nâng ta [D] lên qua bước đời chênh [B7] vênh Nếu chỉ [Em] còn một ngày để [G] sống, làm sao [Am] ta chuộc hết lỗi [Em] lầm Làm sao [D] ta thanh thản tâm [G] hồn, xui đôi [B7] tay đi giữa hừng [Em] đông ĐK: [G] Cho tôi như bóng [A] mây, [F] lang thang qua cõi [Em] này [C] Cho tôi được ngắm [D] sao trên trời giữa hương đồng [B7] cỏ nội [G] Cho tôi như khúc [A] ca, [F] bay đi xa rất [Em] xa Cho tôi [C] được cám ơn cuộc [G] đời cám ơn mọi [Em] người Cho tôi [C] được sống trong tim [B7] người bằng những lời [Em] ca 3. Nếu chỉ [Em] còn một ngày để [G] sống, muộn màng [Am] không lời hối lỗi chân [Em] thành Buồn vì [D] ai ta làm ai [Bm] buồn, xin bao [D] dung tha thứ vì [B7] nhau Nếu chỉ [Em] còn một ngày để [G] sống, chợt nhận [Am] ra cuộc đời quá [Em] đẹp Phải chăng [D] ta có lúc vội [Bm] vàng, nên ra [B7] đi chưa được bình [Em] an

Video hướng dẫn