1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu chúng mình cách trở

Cuộn trang

1. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa [Em] nhau Nhìn mưa trên [B7] phố em có thương [Em] sầu Có nghe cay [D] mắt chiều mưa [G] đổ Có [Bm] nghe lòng xót xa [C] đau Hay em vội quên ngày [B7] đó 2. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia [Em] phôi Đời em con [B7] gái đã lỡ yêu [Em] rồi Vắng anh em [D] biết còn ai [G] nữa Những [Bm] khi hờn dỗi xa [C] xôi Còn [B7] ai đưa đón trong [Em] đời ĐK: Vẫn [Em] biết yêu em yêu nhiều [D] lắm Nhưng [Em] tình ta mãi còn trái [C] ngang Em [D] ơi đừng nói làm anh [G] sợ Và [E7] rủi mình cách [Am] trở Anh để [B7] tang em suốt [Em] cuộc đời 3. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai [Em] nơi Làm sao anh [B7] sống khi mất nhau [Em] rồi Vắng em đôi [D] phút là nhung [G] nhớ Chỉ [Bm] yêu và biết em [C] thôi Thề yêu [B7] em yêu mãi muôn [Em] đời

Video hướng dẫn