1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu có kiếp sau

Cuộn trang

1. Nếu có kiếp [Em] sau xin đi lại từ [G] đầu Trên con đường [C] nào hai đứa đã chung [Em] đôi Để nghe [D] anh nói chuyện trầu [C] ca Hay chuyện ngày [B7] đầu hay đứa quen nhau 2. Nếu có kiếp [Em] sau ta xây lại từ [G] đầu Cho ngôi nhà [C] mình thêm ấp áp yêu [Em] thương Để đêm [D] đêm dưới ngọn đèn [C] cao Anh ngồi dạo [Bm] đàn còn em hát [Em] ngân nga ĐK: Vì [Em] biết tình [D] yêu, tình [C] yêu kia đâu phải hững [G] hờ Mà [Am] chăm nom từng [Em] giờ mà nhớ nhau từng [C] phút Nghĩ về từng [B7] giây giờ anh mới anh hay Em sẽ đổi [Em] được cho em khỏi nhọc [Am] nhằn Trên con đường [C] đời đôi lúc lắm thương [Em] đau Và yêu [D] anh yêu sẽ dài [C] lâu ôm tình thật [B7] đẹp nếu có [Em] kiếp sau

Video hướng dẫn