Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu có nhớ đến

Cuộn trang

1. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am] đầu Nếu có nhớ đến phút vui qua [F] rồi Nếu có nước mắt thấm tràn dòng [Am] châu [F] Vấn vương vì [Am] đâu. 2. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am] đầu Nếu biết kiếp sống cách chia đôi [F] đường Mỗi lúc nhớ đến đến người mình [Am][F] Sầu lắng đêm [Am] trường. ĐK: Đời [Am] lắm sóng gió yêu đương càng lắm gắn bó Tình lắm nuối tiếc thiên Thu càng lắm thắm thiết Duyên [G] kiếp biết đâu ngày [E] mai 3. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am] đầu Nhé xin [F] đừng Chớ có oán trách mối sầu ngàn [Am] thu [F] Một lần dở dang [Am] rồi.