Nếu có nhớ đến

≣≣
Tone Mai Lệ Huyền là Bbm. [C]apo 1 chơi Am 
tone [Am] 
 
1. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am7] đầu 
Nếu có nhớ đến phút vui qua [Am7] rồi 
Nếu có nước mắt thấm tràn dòng [Am7] châu 
Vấn vương vì [Am7] đâu. 
 
2. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am7] đầu 
Nếu biết kiếp sống cách chia đôi [Am7] đường 
Mỗi lúc nhớ đến đến người mình [Am7] mơ 
[F7] Sầu lắng đêm [Am7] trường. 
 
ĐK: Đời [Am] lắm sóng gió yêu đương càng [C]lắm gắn bó 
Tình [Am]lắm nuối tiếc thiên Thu càng [C]lắm thắm thiết 
Duyên [B] kiếp biết đâu ngày [E] mai 
 
3. Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban [Am7] đầu 
Nhé xin [Am7] đừng 
Chớ có oán trách mối sầu ngàn [Am7] thu 
[F7] Một lần dở dang [Am7 rồi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)