1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu có yêu tôi

Cuộn trang

1. Có tốt với [C] tôi thì [F] tốt với tôi bây [C] giờ Đừng đợi ngày [F] mai đến [Dm] lúc tôi xa [G] người Đừng đợi ngày [Dm] mai đến [G] khi tôi phải ra [Dm] đi Ôi muộn làm [F] sao [C] nói lời tạ [G] ơn. Nếu có bao [C] dung thì [F] hãy bao dung bây [C] giờ Đừng đợi ngày [F] mai đến [Dm] lúc tôi xa [G] đời Đừng đợi ngày [Dm] mai biết [G] đâu tôi nằm im [Dm] hơi Tôi chẳng làm [F] sao [G] tạ lỗi cùng [C] người. ĐK: Rộn ràng một nỗi [Dm] đau nghẹn [G] ngào một nỗi [C] vui Dịu dàng một nỗi [Dm] đau ngậm [G] ngùi một nỗi [C] vui. 2. Có nhớ thương [C] tôi thì [F] đến với tôi bây [C] giờ Đừng đợi ngày [F] mai lúc [Dm] mắt tôi khép [G] lại Đừng đợi ngày [Dm] mai có [G] khi tôi đành xuôi [Dm] tay Trôi dạt về [F] đâu, [C] chốn nào tựa [G] nương. Nếu có yêu [C] tôi thì [F] hãy yêu tôi bây [C] giờ Đừng đợi ngày [F] mai đến [Dm] lúc tôi qua [G] đời Đừng đợi ngày [Dm] mai đến [G] khi tôi thành mây [Dm] khói Cát bụi làm [F] sao [G] mà biết lụy [C] người. ĐK: Rộn ràng một nỗi [Dm] đau nghẹn [G] ngào một nỗi [C] vui Dịu dàng một nỗi [Dm] đau ngậm [G] ngùi một nỗi [C] vui.

Video hướng dẫn