1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu Còn Có Kiếp Sau

Cuộn trang

Capo ngăn 1 . Nếu một ngày ta [Em]phải buộc lòng buông [D]đôi cánh tay, Vẫn [C]muốn yêu em tron [G]kiếp này. Nếu như thật may [Em]mắn cuộc đời anh [D]có kiếp sau, Vẫn xin [C]được yêu em một [B7]lần nữa… . Và nếu như cuộc đời [Em]anh buộc lòng phải [D]đánh mất em, Chẳng [C]muốn yêu thêm ai [G]quá nhiều. Những năm dài yêu [Em]dấu mà lòng anh luôn [D]chắt chiu, Xin em đừng xa [C]anh tình [Em]yêu… Những năm dài yêu [Em]dấu mà lòng anh luôn [D]chắt chiu, Xin em [C]đừng xa anh [B7]tình [Em]yêu…

Video hướng dẫn