Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu em được chọn lựa

Cuộn trang

Phiên bản cho nữ 1. Nếu bây [Am] giờ được chọn lựa một lần [C] nữa Thì [Dm] chắc có lẽ vẫn [G] yêu anh như [C] ngày xưa Nếu bây [F] giờ được chọn lựa điều em [Bb] ước mơ Thì em tin em vẫn mơ như em [E7] từng mơ Vẫn mơ [Am] rằng trọn đời này yêu anh [C] mãi Dù [Dm] có tiếp nối những [F] đắng cay trong [C] ngày mai Vẫn mơ [Am] rằng trọn đời này em trao [Dm] đến ai Tình [E7] yêu trong em sẽ mãi không bao [Am] giờ phai 2. Bởi vì một [Dm] khi em đã yêu Là con tim em đã [G] dâng trao cho [C] tình yêu [F] Dù đường tình [Dm] yêu muôn khó khăn Và [E7] đôi khi em biết em không được [Am] may mắn Chẳng cần bận [Dm] tâm hay nghĩ suy Mình hy sinh cho ai [G] đó sẽ được những [C][F] Đã yêu nhau thì [Dm] cứ yêu đi Sẽ cho ta ngày [E7] tháng chẳng hề phung phí 3. Và [Am] nếu bây giờ em đây được [Dm] nói một lời [G] Nói em còn yêu mãi [C] một người Chẳng [F] có bao giờ em muốn [Dm] xa rời Dù ngày mai [E7] tới là ngày sau cuối Và [Am] nếu bây giờ em đây được [Dm] chết một lần [G] Chết cho tình yêu sẽ [C] bất tận Chẳng [F] có bao giờ em thấy [Dm] ân hận Chỉ cần anh [E7] biết em luôn hằng [Am] yêu anh --------------------- Phiên bản cho nam 1. Nếu bây [Am] giờ được chọn lựa một lần [C] nữa Thì [Dm] chắc có lẽ vẫn [G] yêu em như [C] ngày xưa Nếu bây [F] giờ được chọn lựa điều anh [Bb] ước mơ Thì anh tin anh vẫn mơ như anh [E7] từng mơ Vẫn mơ [Am] rằng trọn đời này được yêu em [C] mãi Dù [Dm] có tiếp nối những [F] đắng cay trong [C] ngày mai Vẫn mơ [Am] rằng trọn đời này anh trao [Dm] đến ai Tình [E7] yêu trong anh sẽ mãi không bao [Am] giờ phai 2. Bởi vì một [Dm] khi anh đã yêu Là con tim anh đã [G] dâng trao cho [C] tình yêu [F] Dù đường tình [Dm] yêu muôn khó khăn Và [E7] đôi khi anh biết anh không được [Am] may mắn Chẳng cần bận [Dm] tâm hay nghĩ suy Mình hy sinh cho ai [G] đó sẽ được những [C][F] Đã yêu nhau thì [Dm] cứ yêu đi Sẽ cho ta ngày [E7] tháng chẳng hề phung phí 3. Và [Am] nếu bây giờ anh đây được [Dm] nói một lời [G] Nói anh còn yêu mãi [C] một người Chẳng [F] có bao giờ anh muốn [Dm] xa rời Dù ngày mai [E7] tới là ngày sau cuối Và [Am] nếu bây giờ anh đây được [Dm] chết một lần [G] Chết cho tình yêu sẽ [C] bất tận Chẳng [F] có bao giờ anh thấy [Dm] ân hận Chỉ cần em [E7] biết anh luôn hằng [Am] yêu em