1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu mai này

Cuộn trang

[Dm] Nếu mai anh chết xin em đừng buồn đừng nhớ nghe [Gm] em Xin em [A] đừng đừng thương đừng [Bb] tiếc Và đừng than đừng [A7] khóc. [Gm] Nếu mai anh [Bb] chết một chiếc xe [Dm] tang Ngựa kéo [Gm] đi trên con [A] đường dài hàng me đổ lá Xưa mình vẫn lang [Dm] thang. [Dm] Đừng xin em đừng đốt nén nhang [C] thơm Để mình anh lạnh với trăng [F] thanh Và [Dm] đừng xin em [Gm] đừng làm mộ bia [A] đá [C] Cho hồn anh nhẹ bước đêm [Dm] sương Để được [F] nghe tiếng dế canh [Bb] trường Khi trời mưa tê [A] tái nghe gió lạnh bên [Dm] ngoài. [Dm] Nếu mai anh chết xin em đừng tìm vào nghĩa trang [Gm] xưa Xin em [A] đừng vờ thương người [Bb] cũ Đặt vòng hoa tưởng [A7] nhớ. [Gm] Nếu mai anh [Bb] chết đừng quấn khăn [Dm] tang Để lãng [Gm] quên duyên ban [A] đầu Để hồn anh được ngủ yên một giấc thiên [Dm] thu.

Video hướng dẫn