1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu mai tôi đi

Cuộn trang

1. Nếu mai tôi đi người ơi đừng [A] khóc Giọt lệ buồn sẽ lưu luyến chân [E7] tôi Đời người [C#m] thường như gió thoảng mây [E7] trôi Quên đi [A] nhé những gì tôi sơ [E7] sót 2. Nếu mai tôi đi người ơi đừng hoảng [A] hốt Mở rộng lòng, tay vẫy với kinh đêm Đời tôi [E7] chìm trong giấc ngủ dịu [C#m] êm Rồi chai [E7] đá thôi hết buồn, oán, [A] hờn ĐK: Nếu mai tôi [E7] đi, thay đường đổi [A] đoạn Phím [D] lỡ, tơ [Em] chùng, [D] duyên, nghĩa, tình chung Giữ chi lời [E7] người thắm thiết tột [C#m] cùng Và kinh [Bm] nguyện một [A] lòng dâng lên Thiên [C#m] Chúa Ngài đã cho [E] ta những [A] trái tình chất ngất Đã nhấc ta [Bm] lên khỏi sỏi đá thương [E7] đau Người thấy [C#m] chưa tình [E7] Ngài thật nhiệm [A] mầu?? 3. Nếu mai tôi đi chắc nhẹ bay theo [A] gió Mở rộng lòng, tay vẫy với kinh đêm Đời tôi [E7] chìm trong giấc ngủ dịu [C#m] êm Và quên [E7] hết những vui buồn tháng [A] năm

Video hướng dẫn