1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu một lần

Lm. Nguyễn Duy

Nguồn: thanhcavietnam.net