1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu một mai em sẽ qua đời

Cuộn trang

Nếu một [Am] mai em sẽ qua đời Hoa phủ đầy [E7] người Xe nhịp đằm [Am] khơi xa [E7] xôi. Nếu một [Am] mai em đốt pháo vui Hát theo [E7] người hương cưới chia [Am] phôi Cười mặn tình [E7] đời. Nếu một [Am] đêm em bước qua thềm Mang nặng hồn [E7] mềm Em trở mình [Am] trên nhân [E7] duyên Nếu nửa [Am] đêm trăng gió đã lên Bão mưa [E7] êm, chăn gối ghi [F] trên Bia mộ đường [Am] quên. Nếu một [Dm] mai không còn [F] ai Đứng bên kia [C] đời trông vòi [A] vói Không còn ai, đâu còn [D] ai. Trong ngày [Bm] mai, có dư hương người Chỉ là gian dối [F][Am] thôi. Nếu về [Am] sau em có qua cầu Không chẳng vì [E7] sầu Thương chẳng còn [Am] đâu Mà nói chuyện quên [E7] nhau Nếu vì [Am] sao, quay gót cuốn mau Dấu chân [E7] sâu in vết không [F] lâu Chẳng nợ gì [Am] nhau.

Video hướng dẫn