1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu Ngài muốn

Phạm Trung - Thơ: Lm. Nguyễn Tầm Thường
Nguồn: thanhcavietnam.net