Nếu ngày mai không đến

≣≣
Tone gốc là B, kẹp capo 4 đánh G nha 
Nhịp 4/4 đánh ballad, mỗi hợp âm đánh 2 
lần (trừ Am với D chia đôi đánh 1 lần) 
[G]Con tim kia vỡ đôi 
[Em]Em buông câu trách móc tôi 
Một ngày [C], vì sao ta lại như vậy [G] 
[G]Ta không mãi dối gian 
[Em]Nhưng sao tình cũng vỡ tan 
Từ khi [C], những bận lòng suy nghĩ [G] 
[C]Tiếc không em một nhành cây rất [G]xanh 
[C]Tiếc không em chuyện tình em với [G]anh 
[C]Cứ xoay đều mãi, [G]đúng hay là sai 
Thời gian [Am]cứ thế vẫn trôi, và em [D]cứ thế xa tôi 
 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Anh xin nói một lời yêu [Em]em 
Yêu say đắm như lần đầu [C]tiên 
Môi hôn đưa anh vào bình [Am]yên, bao [D]ngày 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Những ký ức có vùi trong [Em]tim 
Hay sẽ hóa tro tàn bay [C]mất 
Yêu thương ấy riêng mình anh [Am]cất 
Giữ mê [D]say, xin em về [G]đây 
 
[G]Ta không mãi dối gian 
[Em]Nhưng sao tình cũng vỡ tan 
Từ [C]khi, những bận lòng suy [G]nghĩ 
[C]Tiếc không em một nhành cây rất [G]xanh 
[C]Tiếc không em chuyện tình em với [G]anh 
[C]Cứ xoay đều mãi, [G]đúng hay là sai 
Thời [Am]gian cứ thế vẫn trôi, và [D]em cứ thế xa tôi 
 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Anh xin nói một lời yêu [Em]em 
Yêu say đắm như lần đầu [C]tiên 
Môi hôn đưa anh vào bình [Am]yên, bao [D]ngày 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Những ký ức có vùi trong [Em]tim 
Hay sẽ hóa tro tàn bay [C]mất 
Yêu thương ấy riêng mình anh [Am]cất 
Giữ mê [D]say, xin em về [G]đây 
 
(Nếu ngày mai không [G]đến 
Anh xin nói một lời yêu [Em]em 
Yêu say đắm như lần đầu [C]tiên 
Môi hôn đưa anh vào bình [Am]yên, bao [D]ngày 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Những ký ức có vùi trong [Em]tim 
Hay sẽ hóa tro tàn bay [C]mất 
Yêu thương ấy riêng mình anh [Am]cất 
Giữ mê [D]say 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Anh xin nói một lời yêu [Em]em 
Yêu say đắm như lần đầu [C]tiên 
Môi hôn đưa anh vào bình [Am]yên, bao [D]ngày 
Nếu ngày mai không [G]đến 
Những ký ức có vùi trong [Em]tim 
Hay sẽ hóa tro tàn bay [C]mất 
Yêu thương ấy riêng mình anh [Am]cất 
Giữ mê [D]say, xin em về [G]đây)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)