highlight chords
Tone gốc Dm: Capo 5
[Am]Dàngtiān [G]biān nà kē [F]xīng chū[C]xiàn
nǐ kě [F]zhī wǒ [G] yòu kāishǐ xiǎng [C]niàn
yǒu duō [F]shǎo ài [G] liàn zhǐ néng [Em] yáoyáo xiāng [Am] wàng
jiù xiàng [F]yuèguāng [G]sǎ xiàng hǎi [Am]miàn

[Am]niánshào [G]de wǒmen [F]céng yǐ [C]wéi
xiāng'ài [F]de rén [G]jiù néng dào yǒng [C]yuǎn
dāng wǒ [F]men xiāng [G]xìn qíng dào [Em] shēn chù zài yī [Am]qǐ
tīng bù [F]jiàn fēng [G]zhōng de tàn [Am]xí

shuí zhī [F]dào [G] ài [Em]shì shén[Am]me
duǎnzàn  [F]de xiāng [G]yù què niànniàn [C]bùwàng
yòng jìn [F][G]shēng [Em]de shí [Am]jiān
[F]jìng xué [G]bù huì yí [Am]wàng
- - - - - - - - - - -

[Am]rújīn [G]wǒmen yǐ [F]tiāngèyī [C]fāng
shēnghuó [F]dé xiàng [G]zhōuwéi rén yī [C]yàng
yǎnqián [F]rén gěi [G] wǒ zuì xìn [Em]rèn de yī [Am]lài
dàn yuàn [F]nǐ bèi [G]wēnróu duì [Am]dài

duōshǎo [F]huǎng[G][Em]de shí [Am]hòu
fǎngfú [F]kànjiàn [G]nǐ zài rén hǎi [C]chuān liú
yǐnyuē [F]zhōng [G][Em]yǐ fú [Am]xiàn
[F]yī zhuàn [G]yǎn yòu bù [Am]jiàn
duǎnzàn  [F]de xiāng [G]yù què niànniàn [C]bùwàng

duōshǎo [F]huǎng [G][Em]de shí [Am]hòu
fǎngfú [F]kànjiàn [G]nǐ zài rén hǎi [C]chuān liú
yǐnyuē [F]zhōng [G][Em]yǐ fú [Am]xiàn

[F]yī zhuàn [G]yǎn yòu bù [Am]jiàn

[Am]Dàngtiān [G]biān nà kē [F]xīng chū [C]xiàn
nǐ kě [F]zhī wǒ [G] yòu kāishǐ xiǎng [C]niàn
yǒu duō [F]shǎo ài [G] liàn jīnshēng [Em] wú chù ān [Am] fàng
míng míng [F]zhōng shén [G]me yǐ gǎi [Am]biàn

yuèguāng [F]rú chūn [G]fēng fú [Am]miàn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu Như Tình Yêu Là Do Trời Định - 假如爱有天意

Nhạc Hoa Li Jian
Tone gốc Dm: Capo 5
[Am]Dàngtiān [G]biān nà kē [F]xīng chū[C]xiàn
nǐ kě [F]zhī wǒ [G] yòu kāishǐ xiǎng [C]niàn
yǒu duō [F]shǎo ài [G] liàn zhǐ néng [Em] yáoyáo xiāng [Am] wàng
jiù xiàng [F]yuèguāng [G]sǎ xiàng hǎi [Am]miàn

[Am]niánshào [G]de wǒmen [F]céng yǐ [C]wéi
xiāng'ài [F]de rén [G]jiù néng dào yǒng [C]yuǎn
dāng wǒ [F]men xiāng [G]xìn qíng dào [Em] shēn chù zài yī [Am]qǐ
tīng bù [F]jiàn fēng [G]zhōng de tàn [Am]xí

shuí zhī [F]dào [G] ài [Em]shì shén[Am]me
duǎnzàn  [F]de xiāng [G]yù què niànniàn [C]bùwàng
yòng jìn [F][G]shēng [Em]de shí [Am]jiān
[F]jìng xué [G]bù huì yí [Am]wàng
- - - - - - - - - - -

[Am]rújīn [G]wǒmen yǐ [F]tiāngèyī [C]fāng
shēnghuó [F]dé xiàng [G]zhōuwéi rén yī [C]yàng
yǎnqián [F]rén gěi [G] wǒ zuì xìn [Em]rèn de yī [Am]lài
dàn yuàn [F]nǐ bèi [G]wēnróu duì [Am]dài

duōshǎo [F]huǎng[G][Em]de shí [Am]hòu
fǎngfú [F]kànjiàn [G]nǐ zài rén hǎi [C]chuān liú
yǐnyuē [F]zhōng [G][Em]yǐ fú [Am]xiàn
[F]yī zhuàn [G]yǎn yòu bù [Am]jiàn
duǎnzàn  [F]de xiāng [G]yù què niànniàn [C]bùwàng

duōshǎo [F]huǎng [G][Em]de shí [Am]hòu
fǎngfú [F]kànjiàn [G]nǐ zài rén hǎi [C]chuān liú
yǐnyuē [F]zhōng [G][Em]yǐ fú [Am]xiàn

[F]yī zhuàn [G]yǎn yòu bù [Am]jiàn

[Am]Dàngtiān [G]biān nà kē [F]xīng chū [C]xiàn
nǐ kě [F]zhī wǒ [G] yòu kāishǐ xiǎng [C]niàn
yǒu duō [F]shǎo ài [G] liàn jīnshēng [Em] wú chù ān [Am] fàng
míng míng [F]zhōng shén [G]me yǐ gǎi [Am]biàn

yuèguāng [F]rú chūn [G]fēng fú [Am]miàn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com