highlight chords
1. [Am] Tình yêu nếu hiện hữu quanh [Dm] đây
[G] Tình tựa [E7] như là xác thân em
Tình yêu [F] nếu hiện hữu quanh [G] đây
Tôi sẽ [E7] ôm em siết thêm [Am] tình
2. [Am] Tình yêu nếu còn mãi quanh [Dm] đây
[G] Tình như [E7] em gần gũi bên [Am] tôi
Tình yêu [F] nếu còn mãi quanh [G] đây
Tôi sẽ [E7] ôm em suốt cuộc [Am] đời
ĐK: [C] Không ai, chưa có [G] ai trao cho tôi
[E7] Tiếng yêu chân tình nơi trái [Am] tim mình 
Em cho [F] tôi [G] lời si mê đắm [C] say 
3. [C] Đêm nay đời bỗng [G] dưng sao tuyệt vời
[E7] Ái ân [Am] vươn cánh [F] thiên thần
[G] Đưa đôi ta đậu trên ngất [C] ngây 
4. [Am] Tình yêu nếu hiện hữu quanh [Dm] đây
[G] Tình như [E7] em vừa mới đôi mươi
Dịu trong [F] muôn ngàn ánh mặt [G] trời
Hai chúng [E7] ta quấn quít không [Am] rời
------------------------
1. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Il res-[E7] semble à ton [Am] corps
Si l'a-[F] mour existe en-[G] core
Serre [E7] moi encore plus [Am] fort
2. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Près de [E7] toi quand je m'en-[Am] dors
Si l'a-[F] mour existe en-[G] core
Serre [E7] moi encore plus [Am] fort
Refrain: [C] Personne, n'a jamais [G] su me dire
[E7] Les mots d'a-[Am] mour
Les mots du [F] cœur
[G] Quelque chose comme "Je [C] t'aime"
[C] Ce soir, la vie me [G] semble belle
[E7] L'a-[Am] mour à tire [F] d'aile
[G] S'est posé... sur toi et [C] moi
3. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Il res-[E7] semble à tes vingt [Am] ans
Au so-[F] leil qui tendre-[G] ment
Nous fait [E7] oublier le [Am] temps
Change key up ½ tone to [Bbm] ----------
* [Bbm] Si l'amour existe en-[Ebm] core
[Ab] Il res-[F7] semble à ton [Bbm] corps
Si l'a-[F#] mour existe en-[Ab] core
Serre [F7] moi encore plus [Bbm] fort
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu tình yêu còn hiện hữu (Si l'amour existe encore)

Nhạc Pháp , Khắc Dũng
1. [Am] Tình yêu nếu hiện hữu quanh [Dm] đây
[G] Tình tựa [E7] như là xác thân em
Tình yêu [F] nếu hiện hữu quanh [G] đây
Tôi sẽ [E7] ôm em siết thêm [Am] tình
2. [Am] Tình yêu nếu còn mãi quanh [Dm] đây
[G] Tình như [E7] em gần gũi bên [Am] tôi
Tình yêu [F] nếu còn mãi quanh [G] đây
Tôi sẽ [E7] ôm em suốt cuộc [Am] đời
ĐK: [C] Không ai, chưa có [G] ai trao cho tôi
[E7] Tiếng yêu chân tình nơi trái [Am] tim mình 
Em cho [F] tôi [G] lời si mê đắm [C] say 
3. [C] Đêm nay đời bỗng [G] dưng sao tuyệt vời
[E7] Ái ân [Am] vươn cánh [F] thiên thần
[G] Đưa đôi ta đậu trên ngất [C] ngây 
4. [Am] Tình yêu nếu hiện hữu quanh [Dm] đây
[G] Tình như [E7] em vừa mới đôi mươi
Dịu trong [F] muôn ngàn ánh mặt [G] trời
Hai chúng [E7] ta quấn quít không [Am] rời
------------------------
1. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Il res-[E7] semble à ton [Am] corps
Si l'a-[F] mour existe en-[G] core
Serre [E7] moi encore plus [Am] fort
2. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Près de [E7] toi quand je m'en-[Am] dors
Si l'a-[F] mour existe en-[G] core
Serre [E7] moi encore plus [Am] fort
Refrain: [C] Personne, n'a jamais [G] su me dire
[E7] Les mots d'a-[Am] mour
Les mots du [F] cœur
[G] Quelque chose comme "Je [C] t'aime"
[C] Ce soir, la vie me [G] semble belle
[E7] L'a-[Am] mour à tire [F] d'aile
[G] S'est posé... sur toi et [C] moi
3. [Am] Si l'amour existe en-[Dm] core
[G] Il res-[E7] semble à tes vingt [Am] ans
Au so-[F] leil qui tendre-[G] ment
Nous fait [E7] oublier le [Am] temps
Change key up ½ tone to [Bbm] ----------
* [Bbm] Si l'amour existe en-[Ebm] core
[Ab] Il res-[F7] semble à ton [Bbm] corps
Si l'a-[F#] mour existe en-[Ab] core
Serre [F7] moi encore plus [Bbm] fort

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com