1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu xuân này vắng anh

Cuộn trang

1. Xuân đã về anh có [C] hay [Dm] Hoa bướm [G7] vui mùa xum [C] vầy [F] Nơi phương trời anh có [Dm] nhớ Một người luôn nhắc tên [Em] anh Và [Dm] mơ duyên lứa [G7] đôi 2. Nếu xuân về vắng [C] anh [Dm] Ong bướm [G7] thôi dệt duyên [C] lành [F] Dây tơ trùng cung lỡ [Dm] phím Cho khúc hát ái [G] ân Từ [G7] đây lỡ tơ [C] duyên ĐK: Thu qua đông [F] tàn Nàng xuân mới [Em] sang Muôn sắc huy [Dm] hoàng Xuân [Am] này nếu vắng [Em] anh Lạc bầy chim én [G7] bay Ngày [F] xuân như đông [C] buồn 3. Nếu xuân này vắng [C] anh [Dm] Như lá [G7] khô buồn xa [C] cành [F] Như giao thừa im tiếng [Dm] pháo Mai úa sắc bên [G] hiên Thì [G7] đừng đến xuân [C] ơi

Video hướng dẫn