highlight chords
[Dm]I remembered black [F]ski es / the [C]li ghtning all [G]around m e
I remembered each flash / as time began to blur
Like a startling sign / that fate had finally found me
[F]A nd your voice was all I heard
[G]T hat I get what I deserve
[Dm]So give me [F]reas on / to [C]pr ove me wrong / to wash [G]this m emory clean
[Dm]L et the floods [F]cro ss the [C]dista nce in [G]your e yes
Give me reason / to fill this hole / connect the space between
[F]Le t it be enough to reach the [C]t ruth that lies
[Dm]Acr oss this new divide
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

New Divide

Linkin Park
[Dm]I remembered black [F]ski es / the [C]li ghtning all [G]around m e
I remembered each flash / as time began to blur
Like a startling sign / that fate had finally found me
[F]A nd your voice was all I heard
[G]T hat I get what I deserve
[Dm]So give me [F]reas on / to [C]pr ove me wrong / to wash [G]this m emory clean
[Dm]L et the floods [F]cro ss the [C]dista nce in [G]your e yes
Give me reason / to fill this hole / connect the space between
[F]Le t it be enough to reach the [C]t ruth that lies
[Dm]Acr oss this new divide

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com