1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngã rẽ đời tôi

Cuộn trang

1. Tôi kể người [Em] nghe, đời những thằng [Am] tù là chuyện chẳng ai [G] muốn [Em] Lúc tuổi còn [Am] thơ, tôi ước làm đại [Bm] gia nhưng lớn lại làm đại [Em] ca Thưở [C] bé, cùng ông bô xuống [Em] phố, thấy lũ lưu [Am] manh, đi trên con lếch - [C] xù (Lexus) [D] Nón sơn xăm [G] trổ, [C] vàng đeo lúng [Bm] liếng, tôi thần tượng [Em] luôn. [Am] [Em] 2. Lúc tuổi mười [Em] tám, cầm đầu hơn chục [Am] thằng tưởng mình là ông [G] tướng [Em] Cái tuổi trẻ [Am] trâu, tôi có hiểu gì [Bm] đâu nên lún dần vào bùn [Em] sâu Cầm [C] cố, đòi nợ, đâm chém [Em] mướn, năm tháng trôi [Am] qua, khi tôi ba lăm [C] tuổi [D] Tiếng tăm lẫy [G] lừng, [C] đàn em trăm [Bm] đứa tôi tưởng mình là [Em] vua. [Am] [Em] ĐK: [D] Nhưng ai đâu [Bm] ngờ, một hôm thằng [Am] Tuấn Vuông va chạm trên [Em] phố [Am] Tôi huy động [Em] hết, anh em và [C] súng dao sẵn sàng lên [Em] đường [D] Ai nào biết cho [Bm] ai, cuộc chiến hôm [D] nay là ngã rẽ đời [G] tôi [Am] Bao nhiêu lợi danh cũng vùi chôn từ [Bm] đây, vùi chôn từ [Em] đây. 3. Cúi mặt trước [Em] toà, một trăm năm chục [Am] thằng nhìn nhau rơi nước [G] mắt [Em] Giết người cho [Am] vay, đâm chém đòi nợ [Bm] thuê, ông quan toà liệt [Em] kê Cuộc [C] sống giờ đây sau song [Em] sắt, mới thấy ăn [Am] năn, nhưng đã quá muộn [C] màng [D] Tháng năm huy [G] hoàng, [C] giờ còn đâu [Bm] nữa, sau bức tường trại [Em] giam.

Video hướng dẫn