1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài cho anh Ngài cho tôi

Lm. Thành Tâm
Nguồn: thanhcavietnam.net