1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài có đó

Cuộn trang

1. Ngài có [C] đó khi con tưởng mình đang cô [Am] đơn Ngài nghe [G] con khi [F] chẳng ai đáp [C] lời Ngài yêu [F] con khi mọi [Dm] người lìa bỏ xa [C] con Khi tình [Am] đời là mối giây [Dm] oan Ân tình [D7] Ngài hằng luôn chan [G7] chứa. 2. Ngài có [C] đó giang tay chờ đợi con bao [Am] năm Ngài kêu [G] con mong [F] được con đáp [C] lời Ngài bên [F] con trên đường [Dm] đời mờ khuất tương [C] lai Chân mệt [Am] nhoài thập giá trên [Dm] vai Con [G7] mong đáp tình yêu [C] Chúa. ĐK: [C] Ôi con yêu [Am] Chúa quá muộn [F] màng Con yêu [G] Chúa quá muộn [Em] màng [Am] [Dm] Ngài đã chiến [C] thắng, con mù lòa Ngài đã chiếu [Am] sáng [Dm] Ngài tỏa ngát [G] hương và làm con say [Em] mê Ngài là dịu êm và làm [G] con khao khát ngày [C] đêm. 3. Ngài có [C] đó như bóng hình nào trong con [Am] tim Ngài bên [G] con thế [F] mà con vẫn [C] tìm Ngài thương [F] con xoa dịu [Dm] hồn đầy vết thương [C] đau Tha tội [Am] tình nhẹ gánh gian [Dm] nan Con [G7] tin Chúa là tình [C] yêu.

Video hướng dẫn