1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài có đó

Nguyên Kha - Triệu Xuân
Nguồn: thanhcavietnam.net