1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài gọi tôi

Phạm Trung - Thơ: Lm. Nguyễn Thắng
Nguồn: thanhcavietnam.net