1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài luôn bên con

Cuộn trang

1. Từng ngày [C] qua, Chúa vẫn luôn bên [G] con Cho dù [Am] khi nhiều lần con xa [Em] cách Chúa Ngài luôn bên [F] con, luôn lắng [G] nghe khi [Em] con đang kêu [Am] cầu Giê [Dm] xu vẫn mãi ở trong tấm lòng [G] con. 2. Và khi [C] con khốn khó Cha ở [G] cùng Khi buồn [Am] đau, lòng này con đã có [Em] Cha Luôn luôn cạnh [F] bên sẽ [G] mãi ở trong tấm [Em] lòng của [Am] con Tại vì [Dm] sao Ngài vẫn mãi luôn bên [G] con. ĐK: Có phải [C] vì, vì Ngài yêu con [G] quá Mà suốt cả đời [Am] con Chúa vẫn luôn ở [Em] bên Ngài vẫn bên cạnh [F] con khi con cô [G] đơn hay những [Em] khi con [Am] buồn Cuộc đời [Dm] con từ nay chỉ có Cha mà [G] thôi. Những bước [C] đường cuộc đời con sẽ [G] đi tới Ngài luôn đưa [Am] dắt mỗi bước đi của [Em] con Ngài sẽ luôn cầm [F] tay con qua gian [G] lao hay những [Em] khi giông [Am] bão Lòng con [Dm] đây chỉ khao khát có Giê xu [G] hoài Như vậy [C] thôi.

Video hướng dẫn