1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài ở nơi đâu ?

Lm. Nguyễn Hùng Cường - Phương Ý
Nguồn: thanhcavietnam.net